Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování a nad předměty běžného užívání za 2. čtvrtletí 2016

Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 215 kontrol. Z tohoto počtu bylo 100 plánovaných a dále mj. 14 na základě podnětů občanů, 43 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad. Provedli 73 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků  podrobnosti zde

This entry was posted in Aktuality, Nezařazené. Bookmark the permalink.