Stáže

Stáže praktiků na Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Termín: říjen 2015

Maximální počet stážistů v rámci jednoho běhu: 3
Pro rezervaci termínu a sepsání smlouvy kontaktujte prosím personalistku Hanu Šrýtrovou,

tel.: 485253135 nebo mailem hana.srytrova@khslbc.cz.