SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – 31. KVĚTEN

Světový den bez tabáku připadá každoročně na poslední květnový den a byl vytvořen v roce 1987 Světovou zdravotnickou organizací. Cílem tohoto dne je zvýšit pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Snaží se o záchranu 5,4 miliónu mrtvých ročně na světě v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření.

31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehož cílem je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu  a jiných návykových látek, snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky.

Zákon č. 65/2017 Sb. mj. za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit …. celý text.

Kouření a jeho vliv na zdraví

Zákon č. 65/2017 Sb. – provozovny společného stravování – nejčastější dotazy

Zákon č. 65/2017 Sb. – nejčastější dotazy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.