SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – 28. DUBEN 2017

Mezinárodní organizace práce vyhlásila 28. duben za „Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a je každoročně od roku 2003 věnován problematice pracovního úrazu a nemoci z povolání. V pracovním prostředí se vyskytuje celá řada rizikových faktorů (hluk, prach, chemické látky, vibrace, fyzická a psychická zátěž, zátěž teplem a chladem, zraková zátěž, pracovní poloha, neionizující záření a biologičtí činitelé), které je nejprve důležité identifikovat. Dále pak pomocí technických a organizačních opatření je nutné jejich vliv na zdraví zaměstnanců zredukovat na co nejnižší míru. V případě, že se rizikové faktory pracovního prostředí nepodaří snížit pod hygienické limity, pak jsou práce evidovány jako rizikové a orgán ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru kontroluje, zda jsou dodržována veškerá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

V Libereckém kraji KHS LK dozorovala v roce 2016 celkem 5912 provozoven a z toho v 885 (15%) z nich bylo evidováno 2215 rizikových prací, které vykonávalo 15936 zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců bylo exponováno rizikovým faktorům hluk (8796) a fyzická zátěž (4929). Z hlediska odvětví má nejvíce rizikových prací strojírenství, automobilový průmysl, sklářství a výroba plastů podrobnosti zde.

Nemoci z povolání v LK v roce 2016

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.