Tiskové zprávy

2014

Vzrůstající trend výskytu epidemiologicky významných ektoparazitů

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování za 3. čtvrtletí 2014 v LK

Chřipka

Pitný režim u žáků 6. ročníků základních škol v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3. čtvrtletí 2014 v LK

Semináře pro pracovníky ve školním stravování v Libereckém kraji

Sběr klíšťat v Libereckém kraji - výsledky vyšetření

Letní dětská rekrace v Libereckém kraji v roce 2014

Letní dětská rekrace v LK K 18.8.2014

Hodnocení pestrosti jídelníčků v zařízeních pro děti a mladistvé za 1.pololetí 2014 v LK

Letní dětská rekrace v LK K 1.8.2014

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování za 2. čtvrtletí 2014 v LK

Letní dětská rekrace v LK K 16.7.2014

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2014 v LK

Letní dětská rekrace v LK K 27.6.2014

Zdravotní rizika spojená s letním obdobím

Expozice azbestu v pracovním prostředí - povinnosti zaměstnavatele před započetím prací s materiálem obsahujícím azbest

žloutenka typu A na Turnovsku

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování za 1. čtvrtletí 2014 v LK

dávivý kašel

drogová epidemiologie 2013

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 1. čtvrtletí 2014 v LK

Státní zdravotní dozor nad teplou vodou v Lk v roce 2013

Nemoci z povolání v Libereckém kraji v roce 2013

Hodnocení pestrosti jídelníčků V ZAŘÍZENÍCH PRO PRO DĚTI A MLADISTVÉ za rok 2013 v LK

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ ZA 4.ČTVRTLETÍ 2013

 

 

 

Počet návštěv od 7.10.2005: