tiskové zprávy 2015

Prevence alimentárních onemocnění

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 3. čtvrtletí 2015

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2015

Chřipka

Venkovní hrací plochy v Libereckém kraji

Prvotní zjištění z dotazníků – zdravotní potíže, nejakostní pitná voda – Okrouhlá, Nový Bor

Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách LK v 1. pololetí 2015

Letní dětská rekreace 2015 v Libereckém kraji

Letní dětská rekreace v LK k 17.8.2015

Epidemiologická situace v LK v roce 2014

Letní dětská rekreace v LK k 1.8.2015

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v LK ve 2. čtvrtletí 2015

Letní dětská rekreace v LK k 16.7.2015

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK ve 2. čtvrtletí 2015

Letní dětská rekreace v LK k 30.6.2015

Složky IZS procvičovaly spolupráci při podezření na výskyt onemocnění Ebola

Výskyt larválních stádií parazitů vyločených z plžů na přírodním koupališti v Zákupech

Koupací sezona a letní dětská rekreace 2015 v Libereckém kraji

Drogová epidemiologie 2014

Státní zdravotní dozor nad teplou vodou v roce 2014 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování za 1. čtvrtletí 2015 v LK

Očkování z pohledu epidemiologie

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2014/2015 v Libereckém kraji

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2015 v LK

Nemoci z povolání v LK v roce 2014

Virová hepatitida A

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2014 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování za 4. čtvrtletí 2014 v LK

Hodnocení pestrosti jídelníčků v zařízeních pro děti a mladistvé v roce 2014 v Libereckém kraji

Provozní řády ubytovacích zařízení – změna legislativy