tiskové zprávy 2016

Státní zdravotní dozor nad teplou vodou v LK v roce 2016

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2016

Chřipka – prevence onemocnění

Měření znečištění ovzduší v České Lípě

Používání teplé vody na studentských kolejích TU Liberec

Koupací sezona 2016 v Libereckém kraji

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2016 v LK

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2016

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2015

Letní dětská rekreace v LK k 15.8.2016

Letní dětská rekreace v LK k 1.8.2016

Státní zdravotní v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2016

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2016 v LK

Letní dětská rekreace v LK k 15.7.2016

Virová hepatitida A

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2016

Akutní respirační infekce a chřipka v sezoně 2015/2016 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2016

Nemoci z povolání v Libereckém kraji v roce 2015

Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách v LK za rok 2015

Infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti – HIV

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4.čtvrtletí 2015

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2015 v LK