Tiskové zprávy 2017

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2017

Státní zdravotní dozor nad teplou vodou za rok 2017 v LK

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Kvalita ovzduší v LK a měření ovzduší v České Lípě

Den bez pesticidů – 3. listopad

Akutní respirační infekce a chřipka

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2017

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3. čtvrtletí 2017

Letní dětská rekreace v LK v roce 2017

Letní dětská rekreace v LK k 16.8.2017

Letní dětská rekreace v LK k 1.8.2017

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Světový den hepatitidy – 28. červenec

Letní dětská rekreace v LK k 17.7.2017

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2017

Letní dětská rekreace v LK k 27.6.2017

Měření oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí škol

Kosmetické přípravky určené ke slunění

31. květen – Světový den bez tabáku

Zkoušky ze znalostí hub

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání  v 1. čtvrtletí 2017

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 28. duben 2017

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2016/2017 v LK

Mezinárodní den proti hluku

Státní zdravotní dozor  zařízeních pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2017 v LK

Nemoci z povolání v LK v roce 2016

Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách v LK v roce 2016

Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2016

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2016 v LK

Informace o vývoji chřipkové epidemie

Archiv tiskových zpráv 2016

Archiv tiskových zpráv 2015

Archiv tiskových zpráv 2014

Archiv tiskových zpráv 2013

Archiv tiskových zpráv 2012

Archiv tiskových zpráv 2011

Archiv tiskových zpráv 2010

Archiv tiskových zpráv 2009

Archiv tiskových zpráv 2008