Tiskové zprávy 2018

Očkování proti chřipce mezi zdravotníky v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost v Libereckém kraji

Koupací sezóna 2018 v Libereckém kraji

Ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v rekreačních oblastech

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2018 

Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 3. čtvrtletí 2018

Měření ovzduší v Liberci

Jsme připraveni na chřipku?

Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci

Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2017

Zásobování letních táborů pitnou vodou – ověřování jakosti pitné vody

Bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracovaní ze zeleniny

Zkoušky ze znalostí hub

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji v roce 2018

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 16.8.2018

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 1.8.2018

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2018

TULAREMIE („zaječí nemoc“), onemocnění zvířat i lidí

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji ke dni 16.7.2018

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2018

Letní dětská rekreace 2018 v Libereckém kraji  k 27.6.2018

Prevence alimentárních onemocnění

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2017/2018

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2018

Nemoci z povolání v LK v roce 2017

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2017

Zaostřeno na drogy

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 4. čtvrtletí 2017