Tiskové zprávy 2020

Tisková zpráva z tisk.konference Krajský úřad Libereckého kraje 31.1.2020, videozáznam TK

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování a nad předměty běžného užívání  ve 4. čtvrtletí 2019 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti  a  mladistvé  ve  4. čtvrtletí 2019 (docx, pdf)

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 10.1.2020 (docx, pdf)

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 3.1.2020 (docx, pdf)

Archiv tiskových zpráv 2019

Archiv tiskových zpráv 2018

Archiv tiskových zpráv 2017

Archiv tiskových zpráv 2016

Archiv tiskových zpráv 2015

Archiv tiskových zpráv 2014

Archiv tiskových zpráv 2013

Archiv tiskových zpráv 2012

Archiv tiskových zpráv 2011

Archiv tiskových zpráv 2010

Archiv tiskových zpráv 2009

Archiv tiskových zpráv 2008