Tiskové zprávy 2022

Snížený hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší (docx, pdf)

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS (docx, pdf)

Akutní respirační infekce a chřipka (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 3. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

3. listopad – Den bez pesticidů (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Seminář Pracovnělékařské služby (docx, pdf)

Provozovny péče o tělo v Libereckém kraji (docx, pdf)

Koupací sezóna 2022 v Libereckém kraji (docx, pdf)

Kontroly stánků poskytujících stravovací služby (docx, pdf)

Zvýšený výskyt virových gastroenteritid (docx, pdf)

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2022 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022 (docx, pdf)

Práce s azbestem ve venkovním prostředí (docx, pdf)

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021 (docx, pdf)

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022 (docx, pdf)

Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu (docx, pdf)

Potíže spojené s koupáním (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování za 2. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 18. 7. 2022 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 2. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Výsledky měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni v roce 2021 (docx, pdf)

Zahájení letní dětské rekreace v Libereckém kraji (docx, pdf)

Seminář Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže a jejich prevence (docx, pdf)

Zkouška ze znalostí hub (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování za 1. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání za 1. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 1. čtvrtletí 2022 (docx, pdf)

Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022 (docx, pdf)

Onemocnění Covid-19 v Libereckém kraji v období leden – únor 2022 ( doc, pdf)

KHS Libereckého kraje má novou ředitelku (doc, pdf)

Archiv tiskových zpráv 2021

Archiv tiskových zpráv 2020

Archiv tiskových zpráv 2019

Archiv tiskových zpráv 2018

Archiv tiskových zpráv 2017

Archiv tiskových zpráv 2016

Archiv tiskových zpráv 2015

Archiv tiskových zpráv 2014

Archiv tiskových zpráv 2013

Archiv tiskových zpráv 2012

Archiv tiskových zpráv 2011

Archiv tiskových zpráv 2010

Archiv tiskových zpráv 2009

Archiv tiskových zpráv 2008