TISKOVÉ ZPRÁVY 2024

Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů (docx, pdf)

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví ve školním stravování (docx, pdf)

Aktuální epidemiologická situace v onemocnění černým kašlem v Libereckém kraji (docx, pdf)

Zjištění hlukové zátěže z dopravy na komunikaci II/283 v ulici 5. května v Turnově (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2023 (docx, pdf)

Rizikové faktory pracovního prostředí svářečů (docxpdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2023 (docxpdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2023 (docxpdf)