Tiskové zprávy 2019

Zkoušky ze znalostí hub (docx, pdf)

Sledování jakosti rekreačních vod (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2019

Epidemiologové sobě

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019

Nemoci z povolání v Libereckém kraji v roce 2018

Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 4. čtvrtletí 2018

Archiv tiskových zpráv 2018

Archiv tiskových zpráv 2017

Archiv tiskových zpráv 2016

Archiv tiskových zpráv 2015

Archiv tiskových zpráv 2014

Archiv tiskových zpráv 2013

Archiv tiskových zpráv 2012

Archiv tiskových zpráv 2011

Archiv tiskových zpráv 2010

Archiv tiskových zpráv 2009

Archiv tiskových zpráv 2008