Účinnost zákona

31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehož cílem je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu  a jiných návykových látek, snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky. Česká republika se tak stane v pořadí 19. zemí v Evropě, která přijala úplný zákaz kouření na veřejných místech.

Zákon č. 65/2017 Sb. mj:

  • za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit
  • odebírá možnost zřídit kuřárnu kinům, divadlům, koncertním a výstavním sítím či sportovním halám; místa ke kouření nebudou moci být ani v areálech zdravotnických zařízení kromě uzavřených psychiatrických oddělení; nadále mohou být kuřárny v nákupních centrech a na letištích,
  • stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
  • celý text.
This entry was posted in Protikuracky_zakon. Bookmark the permalink.