Pracoviště Česká Lípa

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
územní pracoviště v  České Lípě

budova Ceska Lipa  mapa ul.5 kvetna

Adresa: ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa
kontakt tel: 487 820 001 fax: 485 105 864
kontakt mail: sekretariat.cl@khslbc.cz
kontakt e-podatelna: posta@khslbc.cz