Pracoviště Jablonec nad Nisou

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
územní pracoviště v Jablonci nad Nisou

jbc_phmapa-jb

Adresa: Podhorská 62, 466 01 Jablonec Nad Nisou
kontakt tel: 483 368 511 fax: 485 105 864
kontakt mail: sekretariat.jb@khslbc.cz
kontakt e-podatelna: posta@khslbc.cz