Pracoviště Semily

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
územní pracoviště v Semilech

se-vmapa-se

Adresa: Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
kontakt tel: 481 623 661 fax: 485 105 864
kontakt mail: sekretariat.se@khslbc.cz
kontakt e-podatelna: posta@khslbc.cz