Pracoviště Semily

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
územní pracoviště v Semilech

se-vmapa-se

Adresa: Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
kontakt tel: 481 623 661 fax: 485 105 864
kontakt mail: sekretariat.se@khslbc.cz
kontakt e-podatelna: posta@khslbc.cz

V období 12.6.2023 – 20.10.2023 je uzavřena v Semilech ulice Ke Stadionu z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. V rámci stavby bude příchod zajištěn přes vymezený koridor pro pěší + budou dle potřeby osazeny přes výkop provizorní lávky. Objízdná trasa bude z ul. Luční přes městský stadion podél fotbalového hřiště.