Venkovní hrací plochy v LK – aktualizace počtu, dodržování hygienických požadavků, ověření kvality písku

Odbor hygieny dětí a mladistvých KHS LK  v rámci tzv. regionálního úkolu zabýval problematikou venkovních hracích ploch s provozovateli. Cílem tohoto úkolu bylo provést nové zmapování veřejných venkovních hracích ploch, na základě předložených údajů provést na vybraných veřejných venkovních plochách státní zdravotní dozor včetně odběrů vzorků písků z pískoviště  a ověření dodržování platné legislativy ze strany provozovatelů venkovních hracích ploch.  Nejprve byly osloveny obce a města LK dopisem s žádostí o zaslání aktuálních údajů o veřejných VHP s provozovatelem na svém území. Celkem bylo osloveno 208 obcí a měst. Ze získaných údajů jsme zjistili, že ve 123 obcích/městech není žádná venkovní hrací plocha. VHP s pískovištěm má 51 obcí/měst a 34 obcí/měst má pouze VHP s hracími prvky. více informací zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.