Veřejná produkce hudby ve venkovním prostoru

Problematika pořádání hudebních produkcí ve venkovním prostoru je od 1. 12. 2015 plně               v kompetenci obcí, které na svém území mohou takové hudební produkce regulovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek a s využitím zákona o přestupcích.

Působnost KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví je vymezena zákonem č. 258/2000 Sb.,     o ochraně veřejného zdraví a podle § 30 odst. 2 tohoto zákona zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru nespadá pod stanovené hygienické limity, a tedy nepodléhá státnímu zdravotnímu dozoru prováděnému KHS, která tak nemá právní nástroje k řešení situace.

Důvodem pro nestanovení hygienického limitu je skutečnost, že hluk z veřejné produkce hudby ve … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.