Výskyt akutních gastroenteritid v Liberci

V průběhu týdne od 19. do 23. června 2017 došlo v MŠ SÍDLIŠTĚ ve Vratislavicích  k výskytu onemocnění dětí i zaměstnanců tohoto zařízení. Podle klinických projevů,  které spočívaly v úporném zvracení, bez významných teplot, vzácně s průjmem se jedná o nákazu, a to nejspíše noroviry. Na to poukazuje i  jejich průkaz ve stolici několika nemocných. V současnosti jsou v laboratoři zpracovány další vzorky. Na výsledek se čeká.  Onemocnění v průběhu cca 24 hodin u naprosté většiny postižených odeznělo. Léčba medikamenty nebyla nutná, nejúčinnější byla dietní strava. O události jsme se dozvěděli ve čtvrtek 22.6.17. Od té doby provádíme šetření, byla nařízena protiepidemická opatření, pracujeme na vyšetření dalších vzorků od nemocných osob, v zařízení byl proveden státní zdravotní dozor zaměřen na hygienické podmínky provozu.  Nutno zdůraznit, že nedochází k dalšímu nekontrolovanému masivnímu šíření v populaci Liberce a okolí. S tímto onemocněním se setkáváme v ojedinělých,  sporadických případech v tomto ročním období pravidelně. Představují riziko pro zavlečení nákazy do kolektivů.  Tuto událost nepovažujeme za mimořádnou. V tomto případě se v přenosu  nákazy nejspíše uplatnilo její šíření  „případ od případu“ , a to od nemocných dětí s mírnějším průběhem onemocnění, které se dostaly do kolektivu. Nejúčinnějším opatřením před zavlečením infekce do dětských kolektivů je důsledné provádění „ranního filtru“ při předávání dětí .  Zde je odpovědnost i na straně rodičů, kteří by měli vodit do předškolních kolektivů jenom děti zcela zdravé. Účinné proti šíření nákazy je dodržování  zásad  osobní hygieny.  

K dnešnímu dni, 27.6.17 bylo v MŠ s kapacitou 112 dětí přítomno 70. Ne všechny nepřítomné dětí jsou nemocné. Je předpoklad, že šíření nákazy nebude v tomto kolektivu pokračovat.

MUDr. Jaroslav Harman, zástupce ředitelky odboru protiepidemického

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.