Výsledky měření ovzduší mobilními systémy v Liberci v roce 2018

V polovině října loňského roku proběhlo v Liberci 24hodinové proměření ovzduší mobilními systémy organizované Státním zdravotním ústavem v Praze ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Krajským úřadem Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec.

Bylo proměřeno šest míst reprezentujících zdrojově nejvýznamnější typy městských lokalit; od dopravně zatížených oblastí , přes průmyslovou příměstskou oblast s nezanedbatelným vlivem lokálních zdrojů a dopravy, po tři typy městských pozaďových lokalit a příměstská vilová čtvrť … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.