Výsledky měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni v roce 2021

Pět měřících míst bylo vybráno v rámci místního šetření, které zohlednilo požadavky na reprezentativnost měřicích míst tak, aby v maximálním možném rozsahu pokrylo charakteristické typy městského osídlení. Navržený rozsah měření pokrýval jak předpokládaný prostorový, tak výškový gradient většiny měřených látek. Měření pokrylo jak návětrnou stranu sídla (MŠ Komenského ulice), závětrnou stranu (Luční ulice), tak i pozaďovou lokalitu Letná a údolní, dopravou zatížené, polohy.

„Lokality pro rozmístění mobilních systémů byly vybrány takovým způsobem, aby bylo možné jejich hodnocení dle zdrojů interpretovat i na podobné oblasti v městě a získat tím popis zátěže. Cílem měření bylo identifikovat problémové zdroje ovzduší, případný problémový efekt nějakého zdroje či skupiny zdrojů nebo problémovou oblast města, vysvětluje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „Měření reprezentuje i další podobné typy sídel v Libereckém kraji a může sloužit jako zdroj informací při rozhodování o případných opatřeních“.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.