Začíná letní dětská rekreace

Letošní školní rok, který významně poznamenala pandemie onemocnění COVID-19 pomalu končí a i přes původně nejisté vyhlídky startuje sezóna letních dětských táborů.  Pro všechny, kteří se na organizaci táborů podílejí, ale i pro zaměstnanci krajských hygienických stanic, pro rodiče i děti to v letošním roce bude všechno trochu jinak. Přesto věříme, že tyto akce proběhnou bez komplikací a ke spokojenosti všech zúčastněných. K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 154 akcí letní dětské rekreace s 260 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 922.

„Tábořiště zaplní děti většinou už o víkendu.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem ke zmiňované epidemiologické situaci a nejistotě zda bude možné tábory pořádat. Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví vnesla do jinak zaběhnuté praxe pořadatelů řadu dalších doporučení, ze kterých vyplynulo velké množství dotazů. Řešili jsme zejména požadavky na hygienická zařízení a jejich počty vzhledem k podezření či výskytu infekce, dezinfekci, zásobování pitnou vodou, což navíc na řadě tábořišť bylo zkomplikováno přívalovými dešti a znečištěním zdrojů, způsob zajištění stravování včetně účasti dětí na přípravě pokrmů, dále zdravotnické posudky u dětí a dospělých osob, organizaci aktivit a režim dne atd.“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.