Začíná sledování jakosti rekreačních vod

V minulém týdnu začala kontrola jakosti rekreačních vod a je známo pět prvních výsledků. Převažuje hodnocení na prvním stupni s nízkou teplotou vody.

Výsledky laboratorních rozborů z každého týdne jsou počínaje minulým pátkem po dobu koupací sezony pravidelně aktualizovány v pátek a po 12 hodině je možné je nalézt na  www.khslbc.cz v sekci rekreační vody. Informace o jakosti monitorovaných rekreačních vod za celou ČR pak na www.koupacivody.cz. Sledování jakosti vody začíná 14 dní před zahájením koupací sezony. V případě betonových nádrží probíhá před zahájením provozu kontrola jakosti zdroje vody pro koupaliště ve vybraných v mikrobiologických ukazatelích.

Z hlediska možného vlivu na zdraví koupajících se osob mají nejvýznamnější negativní vliv ukazatele fekálního znečištění a sinice. Doporučujeme využívat ke koupání vodní plochy monitorované. Pokud lidé chtějí využít jinou vodní plochu, měli by si ji před koupáním prohlédnout a to včetně jejího okolí – zejména jak je napájena. Zkontrolovat zda není voda zakalená, zda nezapáchá, zda neobsahuje zelené organismy, zda se na ní nevyskytují uhynulé organismy a zda není viditelně znečištěná“, doporučuje ing. Jana Loosová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.

Více zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.