Zákaz sprchování vysokoškolské koleje TUL v Harcově – aktualizace 10. 5. 2023

Dne 10. 5. 2023 bylo doloženo splnění hygienického limitu pro bakterii Legionella spp. v objektu D a přestává tak platit zákaz sprchování. 

Dne 24. 4. 2023 bylo doloženo splnění hygienického limitu pro bakterii Legionella spp. v objektu A, na kterém tímto přestává platit zákaz sprchování. V objektu D zákaz sprchování nadále trvá.

Na základě výsledku kontroly jakosti teplé vody, která odhalila překročení hygienického limitu mezní hodnoty pro bakterii Legionella spp., vydala KHS LK dne 5. 4. 2023 zákaz sprchování v objektech A a D vysokoškolských kolejí Technické univerzity v Liberci v Harcově. Důvodem je skutečnost, že bakterie Legionella spp. je schopna při použití vody ke sprchování konkrétně při vdechování kontaminovaného aerosolu teplé vody vyvolat u osob se sníženou imunitou akutní onemocnění dýchacího ústrojí (pontiackou horečku, legionelózu). Běžné ostatní užívání teplé vody rozhodnutí KHS LK nezakazuje.

K odstranění závady je možné použít termickou či chemickou dezinfekci. Zákaz vydaný KHS LK bude trvat až do doby, kdy provozovatel prokáže splnění hygienického limitu pro bakterii legionela, její kultivace v laboratoři za účelem prokázání její přítomnosti či nepřítomnosti trvá minimálně 10 dní.

Kontroly jakosti teplé vody provádí KHS LK běžně jako součást své dozorové činnosti. Více informací o problematice teplé vody a legionely zde. V případě kolejí v Harcově byla provedena na všech blocích.

 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.