Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí

V pracovním prostředí je hodnocení rizikového faktoru zátěž chladem při práci a minimální opatření k ochraně zdraví upraveno v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poklesne-li korigovaná teplota (jde o korekci teplot účinkem rychle proudícího vzduchu) na venkovním pracovišti pod +10 °C, je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance pracovním oděvem s tepelně izolačními vlastnostmi. Při poklesu korigované teploty vzduchu na pracovišti na +4 °C a nižší, je povinností zaměstnavatele vybavit zaměstnance rukavicemi a pracovní obuví  více zde.

This entry was posted in Aktuality, Nezařazené. Bookmark the permalink.