Zátěž teplem – ochranné nápoje

Zátěž teplem je považována za jeden z rizikových faktorů pracovních podmínek. Členění rizikových faktorů, jejich zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a podmínky ochrany před jejich působením upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zdravý jedinec se pomocí termoregulačních procesů vlastního těla při dodržování vhodného pitného režimu bez problémů vypořádá i s vyššími venkovními teplotami.

Maximální teploty v kancelářích v mimořádně teplých dnech

Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům při zátěži teplem

This entry was posted in Aktuality, Rizika v létě. Bookmark the permalink.