Zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR na základě zhodnocení situace šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant a pokynu ministerstva zdravotnictví ČR sjednocující stejný postup orgánů ochrany veřejného zdraví v celé ČR, doporučuje zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest v rámci provádění hygienických a protiepidemických opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí

  • u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče u pacientů přicházejících na ambulantní ošetření a u osob navštěvujících hospitalizované pacienty
  • u poskytovatelů ambulantní zdravotní péče u svých pacientů
  • u poskytovatelů sociálních služeb u osob navštěvujících klienty

Ochranný prostředek dýchacích cest by měl být respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.

KHS LK s tímto doporučením výše uvedená zařízení kontaktovala.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.