zdrav_region

Jak nakládat se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení – leták

Prevence zavšivení a svrabu – leták

Prevence Parotitida a Pertuse – leták

Prevence onemocnění přenášených klíšťaty – leták

Zhodnocení kampaně  – Společně proti kouření 2013

Prevence osteopozózy – leták

Zdravé zuby – leták

Prevence nádorů ženských orgánů   – leták

Cukrovka – leták

Výsledky šetření životního stylu žáků a studentů za rok  2012

Prevence úrazu ve venkovním prostředí

Prevence úrazu v domácnosti

PREVENCE A ZDRAVÍ – studie 2005

Zdravá ŠKOLA

Portál pro veřejné zdraví Evropské unie – Zdraví EU (česky)
Sledování školní zátěže u dětí 7. tříd vybraných  ZŠ Libereckého  kraje   2007