Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se budou konat v pondělí 4. prosince 2017 v budově KHS LK v Liberci. Předpokládaný časový rozvrh je od 10 do 13 hod. v závislosti na počtu uchazečů. Ke zkoušce je třeba se předem přihlásit … podrobnosti, přihláška.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.