Zkoušky, školení

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb.   – termín 26.2.2020 – podrobnosti zde

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami