Zkoušky, školení

Zkoušky ze znalostí hub – termín 25.6.2019 – podrobnosti zde

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb.   – termín 9.10.2019 – podrobnosti zde