Zkoušky ze znalostí hub

KHS LK oznamuje konání zkoušky k získání osvědčení o znalosti hub, která se uskuteční v úterý 25.6.2019 od 12,00 hod.  „Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely“, vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Organizační informace ke zkoušce zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.