Znečištění pitné vody Město Nový Bor

Informace k závadné pitné vodě v Novém Boru

Od pátku 21.8.2015 se KHS Libereckého kraje intenzivně zabývá situací v Novém Boru poté, co obdržela stížnosti na výskyt zdravotních potíží u obyvatel.

Laboratorními rozbory pitné vody byla v sobotu 22.8.2015 potvrzena přítomnost fekálního znečištění vody v některých částech města. Současně byla u 2 pacientů potvrzena infekce noroviry. Souvislost mezi norovirovým onemocněním a pitnou vodou zatím není potvrzena, nicméně bakteriologický nález v pitné vodě byl natolik závažný, že byl vydán zákaz používání pitné vody a dodavatel zajistil náhradní zásobování pitnou vodou a současně intenzivně pracuje na odstranění závady.

Současně KHS upozorňuje, že noroviry se šíří aerosolem a je tedy možný další přenos mezi lidmi, bez souvislosti s momentální kvalitou pitné vody. Průjmová onemocnění však mohou být způsobena i bakteriemi, zjištěnými v pitné vodě ve vyjmenovaných oblastech. To znamená, že vodu z kohoutku nelze až do odvolání používat k pití, přípravě pokrmů, čištění zubů ani mytí nádobí nebo čištění pracovních ploch, kde se manipuluje s potravinami.

Zákaz používání pitné vody z vodovodního řadu se týká části obce Okrouhlá, zásobované vodojemem  a dále vyjmenovaných ulic v Novém Boru: Revoluční, Lužická, Egermannova, Komenského, Lipová, Jungmannova, Na Slovance, Akátová, Dobrovského, Gen. Svobody, Havlíčkova, Komenského, Lidická, Nábřežní, Nemocniční, Odboje, Podskalská, Severní, U Rybníčku, U Studánky, U Vodárny, Úvoz, Zátiší a Žižkova.

Bližší informace na webu Města Nový Bor zde nebo přímo na webu společnosti SčVK zde.

Další informace zde: leták voda Nový Bor

 

This entry was posted in Aktuality, Znečištění vody Nový Bor. Bookmark the permalink.