Zpráva o činnosti KHS LK 2018

KHS LK v roce 2018

→ vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu
→ provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 323 správních trestů
řešila 291 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1062 vzorků 
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Zprávy o činnosti 2018

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.