Aktuality

17. 7. 2024

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji k 15. 7. 2024

V Libereckém kraji máme k 15. 7. 2024 nahlášeno celkem 177 táborů s 249 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 248.  Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých 34 letních dětských táborů a 1 poskytovatele stravovacích služeb v areálu využívaném pro konání dětských táborů i pro rekreaci veřejnosti. Žádný tábor nezakázali a nezjistili žádný neohlášený. Uložili 2 pokuty v celkové výši 2 000,- Kč.

Foto
17. 7. 2024

panenka Beauty Girl, Charm Girls, No. QY668

Nebezpečný výrobek - panenka Beauty Girl, Charm Girls, No. QY668

12. 7. 2024

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2024

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK provedli ve 2. čtvrtletí letošního roku 52 kontrol prodejců, dovozců a distributorů, kdy kontroly zaměřili zejména na značení dozorovaných výrobků a ověření správnosti předložené dokumentace. Při dalších 35 šetřeních kontrolovali výskyt více než 300 výrobků vyhlášených v systému Safety Gate (RAPEX/evropský systém hlášení nebezpečných výrobků) jako nebezpečné. 

Foto
27. 6. 2024

Začíná letní dětská rekreace v Libereckém kraji

Blíží se začátek prázdnin a s ním období letních dětských táborů v mnoha podobách. K dnešnímu dni je v Libereckém kraji hlášeno celkem 125 akcí  se 187 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 9784. V porovnání s loňským rokem jsou ve stejnou dobu počty ohlášených akcí o trochu nižší, nicméně jedná se o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem. V loňském roce se letní dětské rekreace v našem kraji zúčastnilo celkem 16508 dětí.  

Foto
24. 6. 2024

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub.  Zkoušky se uskuteční v pondělí 15. 7. 2024 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.