Oznámení zdravotních obtíží po konzumaci potraviny, pokrmu, nápoje

Hygienické stanice jsou jediným dozorovým orgánem určeným k došetřování zdravotních obtíží po konzumaci potravin a pokrmů a nápojů.

Pro účely efektivního došetření příčiny obtíží je nezbytné uvést Vaše kontaktní údaje pro případné rychlé doplnění podání (Vaše kontaktní údaje jsou pouze pro naše využití, v žádném případě nejsou sdělovány třetí osobě) a další informace uvedené v následujícím formuláři:

Zdravotní obtíže a jejich průběh – vyberte z nabídky:

případně z čeho se pokrm skládal, včetně příloh, u potraviny doplnit - výrobce, šarže, datum spotřeby / minimální trvanlivosti apod.
kterých si konzument všiml - zápach, konzistence, barva, nevyhovující teplota, kontaminace škůdci apod.
pokud bylo konzumováno mimo provozovnu
informace o zdravotním stavu oznamovatele souvisejícím s oznámením, např. potravinová alergie
  • např. fotografie nebo další informace
  • povolené formáty souborů: pdf, png, jpg, jpeg, webp, tif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, txt, odt, ods
  • celková maximální velikost příloh je 10MB

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Krajské Hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHSLBC) k jejich zpracování. S osobními údaji KHSLBC nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v KHSLBC podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách KHSLBC (www.khslbc.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

* Povinné údaje

** Pokud se vyskytly zdravotní obtíže po konzumaci stejného pokrmu či potraviny u vice členů jedné rodiny nebo konzumující skupiny, prosíme o samostatné vyplnění formuláře pro každou z postižených osob zvlášť.

Formulář lze využít i k oznámení zdravotních obtíží po použití nebo kontaktu s kosmetickým přípravkem, hračkou, výrobkem pro děti, výrobkem určeným pro styk s potravinami nebo vodou, biocidem nebo obdobným výrobkem.