TISKOVÉ ZPRÁVY 2024

Světový den bez tabáku 31. květen (docx, pdf)

Začíná sledování kvality vod ke koupání (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2024 (docx, pdf)

17. květen - Světový den hypertenze (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2024 (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2024 (docx, pdf)

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 28. duben  (docx, pdf)

Nemoci z povolání v roce 2023 v Libereckém kraji (docx, pdf)

Mezinárodní den boje proti hluku (docx, pdf)

Nemoci přenášené klíšťaty (docx, pdf)

Kontroly velikonočních trhů (docx, pdf)

Kontroly výrobků s obsahem HHC, HHC-O, THCP (docx, pdf)

Pitná voda v Libereckém kraji (docx, pdf)

Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů (docx, pdf)

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví ve školním stravování (docx, pdf)

Aktuální epidemiologická situace v onemocnění černým kašlem v Libereckém kraji (docx, pdf)

Zjištění hlukové zátěže z dopravy na komunikaci II/283 v ulici 5. května v Turnově (docx, pdf)

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2023 (docx, pdf)

Rizikové faktory pracovního prostředí svářečů (docxpdf)

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2023 (docxpdf)

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2023 (docxpdf)