Podání žádosti na KHS Libereckého kraje

Podat žádost na Krajskou hygienickou stanici lze:

  • datovou schránkou (nfeai4j)
  • e-mailem, opatřeným el. podpisem: posta@khslbc.cz
  • osobně, poštou (podací adresa podatelny)

Obecné formuláře, žádosti:

Portál veřejné správy popis obecných postupů

Formuláře, dokumenty odbor epidemiologický

Formuláře, dokumenty odbor hygieny obecné a komunální

Formuláře, dokumenty odbor hygieny práce

Formuláře, dokumenty odbor hygieny detí a mladistvých

Formuláře, dokumenty odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání