Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31  IČ: 71009302
 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j 
e-podatelna: posta@khslbc.cz 
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
Územní pracoviště:    Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily

Aktuální informace z KHS

Zpráva o činnosti KHS LK 2018 16. Duben, 2019- KHS LK v roce 2018 → vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření → v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu → provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz → pravomocně uložila 323 správních trestů …
Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK 12. Duben, 2019- V sezóně 2018/2019 překročila nemocnost akutními respiračními infekcemi epidemický práh ve všech okresech. Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna narůstala, v 51. KT bylo v …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK 4. Duben, 2019- Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT 22. Březen, 2019- Celková nemocnost se v Libereckém kraji oproti minulému týdnu změnila minimálně. Evidujeme 1270 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. Nemocnost ve všech okresech je pod epidemickým prahem a s výjimkou okresu Česká Lípa ve všech …
Akutní respirační infekce v LK – 11. KT 15. Březen, 2019- V 11. kalendářním týdnu se celková nemocnost v LK prakticky nezměnila. Evidujeme 1331 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. V rámci kraje se počty nemocných liší – největší pokles a nejnižší nemocnost je v okrese …

Územní pracoviště