Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31  IČ: 71009302
 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j 
e-podatelna: posta@khslbc.cz 
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
Územní pracoviště:    Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily

Aktuální informace z KHS

Letní olympiáda dětí a mládeže 19. Červen, 2019 - „Už jen několik málo dní zbývá do začátku letní olympiády dětí a mládeže pořádané v našem kraji. Jedná se o velmi významnou událost a to nejen z hlediska počtu účastníků ale zejména z hlediska jejího obsahu, kterými jsou sport a pohyb. Sport, pohyb …
Zkoušky ze znalostí hub 31. Květen, 2019 - KHS LK oznamuje konání zkoušky k získání osvědčení o znalosti hub, která se uskuteční v úterý 25.6.2019 od 12,00 hod.  „Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních …
Začíná sledování jakosti rekreačních vod 30. Květen, 2019 - V minulém týdnu začala kontrola jakosti rekreačních vod a je známo pět prvních výsledků. Převažuje hodnocení na prvním stupni s nízkou teplotou vody. Výsledky laboratorních rozborů z každého týdne jsou počínaje minulým pátkem po dobu koupací sezony pravidelně aktualizovány v pátek a po …
Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019 3. Květen, 2019 - V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme …
EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ 30. Duben, 2019 - Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní Mezikrajský seminář epidemiologů. “Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos uskutečnilo v našem kraji,” říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. “Účelem semináře je diskuse …

Územní pracoviště