Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864 IČ: 71009302 ID datové schránky: nfeai4j e-podatelna: posta@khslbc.cz mail: sekretariat@khslbc.cz
Úřední doba : Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny) St: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny: Po,St: 7:30 - 17:00 Út,Čt: 7:00 - 15:00 Pá: 7:00 - 14:30
podmínky přijímání dokumentů
Územní pracoviště:   Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily

Jak porozumět COVIDu a opatřením - edukační videa
Infolinka Hygienické stanice Libereckého kraje pro neslyšící osoby z důvodu šíření onemocnění COVID-19 Informace ve snadno čitelné podobě

Aktuální informace z KHS

Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji 27. ledna, 2023 - Evidovaná relativní nemocnost akutními respiračními infekcemi zůstává v Libereckém kraji na podobných hodnotách jako v předchozím týdnu. V porovnání k celkové nemocnosti v ČR je však vyšší.  Nejvyšší nemocnost zůstává v okrese Liberec, v okrese Jablonec nad Nisou došlo k …
Seminář Azbest 27. ledna, 2023 - Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhl seminář na téma Azbest, který byl cílený především pro stavební firmy a fyzické osoby podnikající ve stavebnictví , ale i pro obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb. …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022 23. ledna, 2023 - V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou nařídili likvidaci potravin/pokrmů. Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022 17. ledna, 2023 - V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK 104 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách uložili 2 pokuty v celkové výši 4 000,- Kč. Ve sledovaném období …
Doporučená pravidla pro prevenci respiračních onemocnění 20. prosince, 2022 - Doporucena-pravidla-prevence-respiracnich-onemocneni.pdf (mzcr.cz)

Územní pracoviště