Chřipková situace

Chřipková situace

v Libereckém kraji

aktuální informace

Pyly

Pylová situace

aktualní informace

Metodika školního stravování

Metodika

poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

více informací

Odbory Hygienické stanice

Aktuality

1. 3. 2024

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji

29. 2. 2024

Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů

Koncem minulého týdne proběhlo na KHS LK školení pro provozovatele umělých koupališť a saun. Zúčastnilo se ho 29 osob z řad provozovatelů těchto zařízení z Libereckého kraje. Cílem školení bylo seznámit nové a případně i stávající provozovatele se základními hygienickými zásadami, které je třeba dodržovat, aby bylo   zajištěno, že koupající se osoby nebudou vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování. 

23. 2. 2024

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví ve školním stravování

Celý řetězec činností a souvislostí spojených s výrobou pokrmů je předmětem školení, která pro personál stravovacích provozů škol a školských zařízení vedou pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých. Cílem získaných znalostí je vyrobit zdravotně nezávadný a bezpečný pokrm či potravinu. 

NZIP
HIV

Úřední deska

4. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

20. 3. 2019

Zákon č. 99/2019 Sb.

Zákon č.99/2019 Sb. ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. 6. 2013

Přijaté dary

Přijaté dary Krajskou Hygienickou Stanicí Libereckého Kraje.

Ministerstvo Zdravotnictví České Republiky
Státní zdravotní ústav
UZIS
Lékový Záznam
Hygienické Služby v ČR
Easy 2 Read

Nebezpečné výrobky

Foto
29. 2. 2024

DON NEW

Stanovení nebezpečného výrobku - DON NEW

Foto
21. 2. 2024

DON

Stanovení nebezpečného výrobku - DON

Foto
20. 2. 2024

SN Splendid Nail

Stanovení nebezpečného výrobku - SN Splendid Nail