Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31  IČ: 71009302
 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864
ID datové schránky: nfeai4j 
e-podatelna: posta@khslbc.cz 
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny:
Po,St:  7:30 - 17:00
Út,Čt:  7:00 - 15:00
Pá:       7:00 - 14:30
Územní pracoviště:    Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily

Aktuální informace z KHS

Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019 3. Květen, 2019 - V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme …
EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ 30. Duben, 2019 - Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní Mezikrajský seminář epidemiologů. “Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos uskutečnilo v našem kraji,” říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. “Účelem semináře je diskuse …
Zpráva o činnosti KHS LK 2018 16. Duben, 2019 - KHS LK v roce 2018 → vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření → v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu → provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz → pravomocně uložila 323 správních trestů …
Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK 12. Duben, 2019 - V sezóně 2018/2019 překročila nemocnost akutními respiračními infekcemi epidemický práh ve všech okresech. Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna narůstala, v 51. KT bylo v …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK 4. Duben, 2019 - Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a …

Územní pracoviště