Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864 IČ: 71009302 ID datové schránky: nfeai4j e-podatelna: posta@khslbc.cz mail: sekretariat@khslbc.cz
Úřední doba : Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny) St: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny: Po,St: 7:30 - 17:00 Út,Čt: 7:00 - 15:00 Pá: 7:00 - 14:30
podmínky přijímání dokumentů
Územní pracoviště:   Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily

Jak porozumět COVIDu a opatřením - edukační videa
Infolinka Hygienické stanice Libereckého kraje pro neslyšící osoby z důvodu šíření onemocnění COVID-19

Aktuální informace z KHS

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022 17. srpna, 2022 - Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí. KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný hromadný výskyt horečnatých …
Práce s azbestem ve venkovním prostředí 12. srpna, 2022 - Azbest patří mezi prokázané karcinogenní látky, pro které neexistuje bezpečná dávka. Česká legislativa má stanovený hygienický limit pro pracovní prostředí 0,1 vlákna/cm3 a pro pobytové místnosti 0,001 vlákna/cm3. Pro venkovní prostředí limit neudává. „Největší riziko v uvolňování azbestových vláken ze …
Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021 5. srpna, 2022 - V Libereckém kraji bylo v roce 2021 evidováno v Informačním systému infekčních onemocnění (ISIN) 76694 případů onemocnění covid-19, tj. 17640,0 na 100 000 obyvatel. Mimo onemocnění covid-19 bylo hlášeno 3286 dalších povinně hlášených infekčních onemocnění, tj. nemocnost 752,5 na 100 000 obyvatel. „U některých, …
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022 2. srpna, 2022 - „Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění, ve zdravotních denících převažují obvyklé záznamy o drobných úrazech typu odřenina či pořezání. Neobjevili jsme žádný neohlášený tábor. Při kontrolách …
Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu 29. července, 2022 - Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou pokrmů a v 5 …

Územní pracoviště