Základní informace

Adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31 Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864 IČ: 71009302 ID datové schránky: nfeai4j e-podatelna: posta@khslbc.cz mail: sekretariat@khslbc.cz
Úřední doba : Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny) St: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
Provozní doba podatelny: Po,St: 7:30 - 17:00 Út,Čt: 7:00 - 15:00 Pá: 7:00 - 14:30
podmínky přijímání dokumentů
Územní pracoviště:   Česká Lípa    Jablonec nad Nisou    Semily
Informační linka ke koronaviru 1221 Volba č. 8 slouží k poskytování zdravotnických informací ukrajinským občanům.
Informace pro občany Ukrajiny інформація для громадян України Podrobnosti

Přehled situace v ČR  mapovy portal - prehled statistik v mapach
Jak porozumět COVIDu a opatřením - edukační videa
Infolinka Hygienické stanice Libereckého kraje pro neslyšící osoby z důvodu šíření onemocnění COVID-19

Aktuální informace z KHS

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2022 9. května, 2022 - Začátek roku 2022 byl ještě ovlivněn epidemickou situací spojenou s výskytem onemocnění covid-19. To se projevilo celkově menším počtem kontrol a jejich předmětem, kdy se v rámci personálních možností kontrolovalo  z počátku roku zejména dodržování mimořádných opatření. Postupně nám situace umožnila vrátit se …
Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2022 9. května, 2022 - Za první čtvrtletí 2022 provedli zaměstnanci KHS LK 22 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi. Při dalších …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022 25. dubna, 2022 - Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za …
Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022 13. dubna, 2022 - Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti …
Covid-19 v Libereckém kraji 7. dubna, 2022 - Vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map Publikace představuje základní údaje o průběhu epidemie covid-19 v Libereckém kraji v její čtvrté vlně označované jako „vlna delta“. Nabízí srovnání s celou Českou republikou a sousedními regiony.

Územní pracoviště