Situace v Libereckém kraji - nákazy přenášené klíštaty

Klíšťapka (mobilní aplikace, která predikuje početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanoviště a klimatických dat)

Předpověď aktivity klíšťat (ČHMÚ)

Klíšťata ve městě (výsledky projektu)