Odlišné pojetí předpisů potravinového práva Evropského společenství od způsobu, jakým byly požadavky definované dříve v národních předpisech přináší někdy problémy při výkladu konkrétního obsahu jednotlivých ustanovení Nařízení 852/2004 o hygieně potravin při aplikaci v provozovnách společného stravování.

Jako pomůcka může i provozovatelům posloužit tzv. Kodex alimentarius, materiál, který poskytuje výklad a upřesnění obsahu obecných zásad, uvedených v jednotlivých ustanoveních.

Odkazy