• vydáváme závazná stanoviska ke stavbám
  • schvalujeme provozní řády a jejich změny
  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů činností epidemiologicky závažných – holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetiky, masáže, regenerační a rekondiční služby, tetováže, solária atd. a dále provozovatelů ubytovacích zařízení ve výše uvedených provozovnách
  • prověřujeme znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy