Nabídka volných služebních míst (odkaz na úřední desku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci)

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci přijme:

-

Formuláře pro výběrová řízení

  • VZOR - žádost o přijetí do služebního poměru - zaměstnanec (docx, pdf)
  • VZOR - čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (docx, pdf)

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje