Výroční zpráva za rok 2023

4. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím