Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů

29. 2. 2024

Koncem minulého týdne proběhlo na KHS LK školení pro provozovatele umělých koupališť a saun. Zúčastnilo se ho 29 osob z řad provozovatelů těchto zařízení z Libereckého kraje. Cílem školení bylo seznámit nové a případně i stávající provozovatele se základními hygienickými zásadami, které je třeba dodržovat, aby bylo   zajištěno, že koupající se osoby nebudou vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování. 

„Při kontrolách umělých plaveckých bazénů nacházíme často stejné a opakující se nedostatky. Jedná se zejména o špatně vedenou provozní dokumentaci, absenci provozní a laboratorní kontroly kvality vody a nedostatečné či zcela chybějící odborné znalosti provozovatelů týkajících se obsahu laboratorních protokolů z hlediska významu nedodržení mikrobiologických či chemických ukazatelů,“ vysvětluje Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, KHS LK.