• krajské dokumenty

Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2022
(Krajský úřad Libereckého kraje, 2022)

Protidrogová politika a prevence v Libereckém kraji

  • národní dokumenty

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025
(Úřad vlády České republiky, 2023)

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024
(Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky 2022)

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice
(Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky, 2023)

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022
(Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky, 2022)