• vydáváme závazná stanoviska ke stavbám související s vodou ke koupání
  • schvalujeme provozní řády a jejich změny
  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů bazénů, saun, koupališť
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Koupání dle regionu

Odkazy

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním?

Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku zde.