Veřejné zakázky

Nabídka majetku

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci nabízí nepotřebný majetek prostřednictvím internetových stránek úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.nabidkamajetku.cz.