Hospodaření KHS Libereckého kraje

Výběrové řízení

Nabídka majetku KHS Libereckého kraje

Projekt – Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346.